staryweb_sestka.vlcata.eu

obrázek

Dnes je:
Oddílový videoarchiv na DVD
(Dazul) O oddílovém videoarchivu bylo psáno naposledy obsáhleji v 8.čísle ŠESTÁKA (6.12.2000) – tedy před 7 lety. Takže asi moc neuškodí, když se o něm po těch letech rozepíšu znovu.

Archiv jsem původně dělal výhradně pro vlastní potřebu, ale velmi rychle se ukázalo, že o půjčení nebo zkopírování videokazet mají zájem nejen členové oddílu, ale i jejich příbuzní. O to pečlivěji a přehledněji jsem jej pak začal vést. Každý videozáznam má své číslo, u každého (šlo-li to určit) je datum pořízení, název akce, ….

Po návratu z nemocnice jsem využil trochu více volného času a snažil se jej smysluplně využít – doba si žádá převedení videozáznamů z videokazet na DVD. Na videokazetách záznamy totiž ztrácí kvalitu – některé jsem měl velký problém zachránit. Navíc lze záznamy převedené a uložená na DVD kopírovat bez další ztráty kvality záznamu. DVD je relativně levné – cca 10 Kč za cca dvouhodinový záznam.

Za těch 10 let ŠESTKY má poslední videozáznam číslo 328. Jen pro zajímavost uvádím kolik jsme toho v jednotlivých letech archivovali:

1997 – 15 zaznamenaných akcí
1998 – 25 zaznamenaných akcí
1999 – 33 zaznamenaných akcí
2000 – 44 zaznamenaných akcí
2001 – 43 zaznamenaných akcí
2002 – 50 zaznamenaných akcí
2003 – 31 zaznamenaných akcí
2004 – 27 zaznamenaných akcí
2005 – 29 zaznamenaných akcí
2006 – 13 zaznamenaných akcí
2007 – 7 zaznamenaných akcí

  • kromě roku 2005 máme natočeny všechny tábory ŠESTKY. Z táborů bývají záznamy nejdelší – několik hodin.
  • celý oddílový videoarchiv obsahuje odhadem 180 hodin záznamů a je na 95 DVD
  • z oddílového videozáznamu se vyráběl úvodní videoklip na X.skautský sněm v roce 2001 a taky se z něj vyrábějí oddílové videoklipy na střediskovou vánoční akademii v kině Vatra
  • paradoxem je, že nejvíce záznamů z oddílových akcí je, dokud nám sloužila domácí videokamera (pak dosloužila a druhou nám ukradli). Nejméně záznamů je v době, když už se kamery rozšířily do více domácností, středisko pořídilo vlastní videokameru a k zapůjčení je i videokamera v DBCB. Jak je vidět – v kameře to není.
  • v poslední době v oddílovém videoarchivu převažují záběry z oldskautských akcí – například v roce 2007 je zatím zaznamenáno 7 akcí, ale jen 2 jsou z činnosti ŠESTKY – puťák a tábor :-(

A ještě hodně důležitá výzva: Pokud má kdokoliv doma nějaké záběry z oddílových akcí, které natočil on sám nebo někdo z příbuzných, moc prosím – zapůjčte je na maximálně týden k pořízení kopie na DVD. Za zapůjčené věci ručím osobně – Dazul.

Rád bych do půli prosince 2007 provedl kompletaci oddílového videoarchivu a pak jej předám ŠESTCE do klubovny. Slibuju si od toho, že už si pro video z posledních akcí nebudou chodit ke mně, ale do klubovny. Pak už to bude záležet jen na oddílu. Videoarchiv má čistě finančně cenu několik desítek tisíc korun – náklady na přetažení z VHS na DVD, plastové obaly na DVD, barevné přebaly DVD, barevné potisky některých DVD, práce několika set hodin, …… Ale vyčíslit hodnotu takového videoarchivu v penězích je ošidné, vždy vám bude vycházet cena v korunách nižší :-( Takže se pro takovéto případy vžil termín že to má cenu „nevyčíslitelné hodnoty“.

 

Navrhovaná pravidla pro oddílový DVD archiv :

1. DVD oddílový videoarchiv bude mít svého správce – nikdo jiný mimo něj se k originálním DVD nedostane. Správce ručí za všechny exempláře uložené v archivu.

2. Správce nikomu nepůjčí uložená originální DVD. Každý si udělá (nebo mu správce udělá) na přinesené DVD v klubovně kopii. Nebo si za 10 Kč koupí DVD ze zásoby uložené v klubovně u správce DVD – prvních čistých 50 ks DVD oddílu Dazul věnuje spolu s videoarchivem (další už bude správce kupovat z vybraných peněz).

  • výhodou tohoto kopírování je, že okopírovaná DVD se už nemusí vracet
  • nikdo nebude nikoho uhánět že už to má půjčené dlouho, …
  • vpřípadě, že si bude chtít zájemce vytisknout ke své kopii i obal – bude mít možnost si jej za čas stáhnout zoddílového webu a tisknout jej třeba na barevné tiskárně.

3. Cokoliv se na oddílové akci natočí na videokameru, dostane se v reálném čase k archivování Dazulovi – ten záznam přetáhne, uloží na DVD, zaeviduje, vyrobí barevný obal a předá do oddílového videoarchivu.

 

Po deseti letech čeká můj osobní oddílový videoarchiv další etapa – všechny originály se přesunou ode mne z domu do klubovny. Předpokládám, že se jedná o změnu k lepšímu a videozáznamů bude v archivu přibývat.

Dokážu si představit, že za dalších 10 let už si ani nikdo nebude kopírovat DVD, ale jen se připojí k oddílovém webu a odtud si stáhne do svého počítače či multimediálního domácího centra oddílové video z roku 1997 a přehraje jej svým dětem ve stejné kvalitě jako je uloženo v oddílovém videoarchivu. Písničky, které jsme jako oddíl nahráli v prosinci 2002 v kateřinickém kostele a vydali na CD lze už nyní z webu stáhnout – takže to zas tak velká fantasmagorie není :-)

ŠESTKA má nejucelenější videoarchiv ze své činnosti. Ale existuje i střediskový videoarchiv DVD, kde jsou archovovány záznamy a sestříhané filmy z činnotsi vsetínského střediska - zde.

 

Copyright © sestka.eu Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design - tvorba webových stránek