staryweb_sestka.vlcata.eu

obrázek

Dnes je:
Základní informace pro rodiče

Na těchto stránkách by jste měli najít nejzákladněší informace o našem oddíle, které by vás jako rodiče mohly zajímat. V případě, že zde nenajdete odpověď na kteroukoliv vaši otázku, obrať se na vedení oddílu - rádi Vám odpovíme a vše vysvětlíme.


Skauting se velmi liší od členství ve sportovním klubu, od školy hry na hudební nástroj, od modelářského či jiného kroužku. Skauting není zájmová činnost - skauting je životní styl… JUNÁK, svaz skautů a skautek je především organizací výchovnou v duchu svých zakladatelů. Právě český skauting se stal ucelenou pedagogickou studnicí, z které bylo používáno mnoho prvků i jeho odpůrci – komunistickou diktaturou. Skauting je světovým fenoménem, který klade velký důraz na morální profil svých členů, na kamarádství. Záběr jeho činností je velmi široký a není to pouze jedna dvouhodinová schůzka týdně. Jsou to také víkendové výpravy, výlety, tvořivost, letní tábor aj. To vše je velmi náročné na čas a energii.
Faktem je, že díky členství v našem oddílu Vám doma nevyroste ani hudební virtuos, ani špičkový sportovec. Zato si však Vaše dítě odnese zážitky na celý život, naučí se ohleduplnosti a mnohem lépe se orientuje v budoucím životě.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

  • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
  • Skauti a skautky (věk 11–15 let)
  • Rangers a roveři (věk nad 15 let)
  • specielní katergorií stojící trochu mimo dětský výchovný systém jsou Oldskauti (zpravidla nad 24 let)
V kateřinické ŠESTCE fungují všechny kategorie - některé činnosti probíhají pro každou věkovou kategorii zvlášť (družinové schůzky, družinové výpravy, velké prázdninové putování ...), některé jsou společné pro celý oddíl (oddílové schůzky, tábory, ...).

Konkrétní podoba jednotlivých skautských oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná. V ŠESTCE je tato činnost koedukovaná - společná pro chlapce i devčata.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

 

Copyright © sestka.eu Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design - tvorba webových stránek