staryweb_sestka.vlcata.eu

obrázek

Dnes je:

Registrace 2016 spuštěna!


Registrace 2016
Milí rodiče, 
jako každý rok se v době podzimu na Vás obracíme s nabídkou přímé podpory skautského oddílu Šestka Kateřinice, ve kterém Vaše dítě tráví nemalou část svého volného času, a to formou registračního příspěvku. 
Tento příspěvek vybíráme za každého člena jednou ročně. Jeho výše pro rok 2016 zůstává stejná jako loni, tedy 350 Kč. Tuto částku odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, okres, kraj, ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění dětí, dotace od Ministerstva školství atd.). Každý registrovaný člen díky registraci bude také dostávat skautský časopis, který je vhodný pro jeho věkovou kategorii. 
 
Na některé z oddílových investic však nelze čerpat finanční prostředky z dotací, a tak jsme nuceni si tyto prostředky získat jiným způsobem. Proto Vám nabízíme stejně jako v minulých letech 3 výše registračního poplatku a je jenom na Vás, který zvolíte.
 
1) 350Kč – základní registrační příspěvek, celou tuto částku odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka
 
2) 700Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 350Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu

3) 1000Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 650Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu. Tato částka bude použita na další zkulturnění prostor našich kluboven, případně na nutné opravy či potřeby oddílu.

Při registraci zároveň vybíráme vyplněné přihlášky do oddílu. Prosíme tímto všechny o vyplnění a odevzdání spolu s poplatkem, i když jste ji třeba vypisovali už minulý rok. Některé údaje se mohou měnit a je nutné, abychom v oddíle měli aktuální informace. Tyto informace nikam nebudeme šířit, slouží pouze pro vnitřní potřeby oddílu. Přihláška je součástí tohoto šestáku, ke stažení bude také na oddílovém webu. Děkujeme.

Největší výhodou registrace je bezesporu pojištění na všech oddílových akcích, takže můžeme registraci jenom doporučit. Nabízíme také možnost zaplatit registrační poplatek na části, stačí se domluvit s kýmkoliv z vedení oddílu.
 
DŮLEŽITÉ! Letos registrační příspěvky vybíráme pouze do 21.12.2015 z důvodu dřívějšího data odevzdání na středisko!!!

Příspěvky můžete předat nebo poslat po dětech spolu s vyplněnou přihláškou rádcům/vůdcům družinek (Slonovi, Rexovi, Zdendaovi,Míši, Janině, Báře) nebo přímo vůdci oddílu Fantovi.

Děkujeme, 
 
za 6. koedukovaný oddíl Kateřinice
  Fanta - Radim Zbranek, vůdce oddíluPřiložené soubory:
>>registrace_2016.xls


Copyright © sestka.eu Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design - tvorba webových stránek